แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BAANGOLF COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205561032745
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.ย. 2561 (3 ปี 9 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

038252766
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

account@snagroups.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,150,421 บาท (107.52% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ การให้คำปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฎิบัติการ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มันนี่ แอดไวซ์ จำกัด

แพซดีโบ้ จำกัด

เอฟดับเบิ้ลยู เร้นทอล จำกัด

รอแยล สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 101,97865,86860,49990,653
ภาคตะวันออก 9,4036,2355,4326,361
ชลบุรี 8,5415,6035,56510,252
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,1458,7538,41114,197
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

156101160209

เครดิตทางการค้า บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 101,97865,86860,49990,653
ภาคตะวันออก 9,4036,2355,4326,361
ชลบุรี 8,5415,6035,56510,252
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,1458,7538,41114,197
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

156101160209

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BAANGOLF COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BAANGOLF COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

315/129 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท บ้าน กอล์ฟ จำกัด

315/129 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้