แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532075297
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 7529/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ส.ค. 2532 (33 ปี 2 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

shayes.n@irpc.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000,000
มูลค่าบริษัท 2,321,685,247 บาท (116.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

เครดิตทางการค้า บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้