แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOAL DEZIGN CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562168331
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ก.ย. 2562
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,055,542 บาท (105.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องสำอาง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อัพทูเฮิร์บ จำกัด

กลิตเตอราติกส์ จำกัด

กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

เกียร์กิติธนา

อันดับธุรกิจ บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

เครดิตทางการค้า บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOAL DEZIGN CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOAL DEZIGN CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

1131/93 อาคารเทอดดำริ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 821 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โกล ดีไซน์ จำกัด

1131/93 อาคารเทอดดำริ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 821 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้