แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WELL LIVING 88 SOLUTION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0705560002082
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ก.ค. 2560 (4 ปี 11 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

Accoun2508879@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 3,101,032 บาท (310.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ร่มโพธิ์ทอง บัดดี้ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

อินมายด์ จำกัด

เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

อันดับธุรกิจ บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 170,436101,503118,110204,284
ภาคตะวันตก 74,76634,25943,34968,731
ราชบุรี 1,4057629281,360
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,2162,3232,8484,574
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

476212265497

เครดิตทางการค้า บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 170,436101,503118,110204,284
ภาคตะวันตก 74,76634,25943,34968,731
ราชบุรี 1,4057629281,360
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,2162,3232,8484,574
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

476212265497

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WELL LIVING 88 SOLUTION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WELL LIVING 88 SOLUTION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

499 หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ที่อยู่ บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด

499 หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้