แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล META VEGETARIAN FOODS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0735543000182
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.นฐ.2578
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ก.พ. 2543 (22 ปี 3 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 11,000,000
มูลค่าบริษัท 40,860,759 บาท (371.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารเจ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิน ฟู้ด อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เอ็คโค่ กู๊ด ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 31,25019,53417,15838,273
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,6735,5024,6089,713
นครปฐม 773348315718
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

19,49914,22412,75626,437
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

20131117

เครดิตทางการค้า บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 31,25019,53417,15838,273
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,6735,5024,6089,713
นครปฐม 773348315718
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

19,49914,22412,75626,437
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

20131117

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม META VEGETARIAN FOODS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น META VEGETARIAN FOODS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

162/3 หมู่ที่ 10 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท เมตตาอาหารเจ จำกัด

162/3 หมู่ที่ 10 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้